uaruen

ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ"


малоповерхове багатоквартирне економічне житло

МАЛОПОВЕРХОВЕ БАГАТОКВАРТИРНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТЛО

У ВАТ "КиївЗНДІЕП" розроблені проектні пропозиції щодо будівництва малоповерхового багатоквартирного економічного житла. Ці розробки базуються на багаторічних наукових обгрунтуваннях застосування малоповерхової високощільної забудови та є особливо актуальними для економічної забудови теріторій в Україні в післякризовий період. Проектування на основі блок-елементного методу дозволяє отримати широкий спектр архітектурно-конструктивних рішень житлових будинків від 2-поверхів і вище для забудови сільських поселень та мікрорайонів в містах.

 

Блоковані житлові будинки в Енергодарі.

При формуванні житлових утворень застосовуються традиційні лінійні та перспективні сітчасті містобудівні структури. Останні розробляються з метою економічного високощільного використання територій, збереження природного ландшафту і т. п. Ці структури відрізняються великою містобудівною варіантністю, можливістю вибору кращої орієнтації для квартир, захисту їх від сонячної радіації і вітру. Сітчасті структури формуються на основі прямокутних, гексогональних та інших модульних сіток де застосовуються рядові, торцеві, кутові і променисті блок-секції.

Проекти блок-секційних і терасних багатоквартирних економічних житлових будинків та інтегрованих архітектурних комплексів з вбудованими об'єктами культурно-побутового обслуговування населення розроблені на основі сучасних архітектурно-планувальних рішень і розвинутої системи сервісу. Передбачається застосування теплових насосів для забезпечення автономного опалення будинків за рахунок використання альтернативних джерел енергії.

Все це може забезпечити підвищення об'ємів масового житлового будівництва, гнучкість забудови сучасних і історично сформованих територій селищ та міст з врахуванням регіональних традицій, природно кліматичних умов, існуючої будівельної бази та ін.

Прикладом формування малоповерхових економічних житлових будинків можуть служити житлові утворення в смт. Віта-Поштова Київської області, Енергодарі та інших містах.

 

Генплан і фрагмент житлового утворення в смт. Віта-Поштова Київської області.

Спеціалісти ВАТ «КиївЗНДІЕП» будуть раді співробітництву в проектуванні житлових утворень подібного типу, формуванні житлових і громадських комплексів з урахуванням конкретних містобудівних та соціально-економічних умов.

 

всі статті На головну