uaruen

ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ"


ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

ПАТ "КиївЗНДІЕП" є провідною науково-проектною установою, що належить до сфери функціонального управління Мінрегіонбуду України.

Інститут був заснований у 1963 році як комплексний інститут нового типу, в основу діяльності якого покладено системний підхід до проектування: наукові дослідження – експериментальне проектування – будівництво. У 1994 році інститут був реорганізований у ВАТ "КиївЗНДІЕП".

В різні роки інститут очолювали визнані фахівці архітектурно-будівельної галузі: Єлізаров В. Д. (1963-1964 рр.), Заваров О. І. (1964-1986 рр.), Касилов О. В. (1986-1988 рр.), Шевельов В. Б. (1988-2007 рр.).

Творчий потенціал та потужна матеріально-технічна база інституту дозволили реалізувати соціальні програми в галузі цивільного будівництва. На основі наукових обґрунтувань розроблені та впроваджені численні уніфіковані серії житлових будинків. Поряд із масовими типами житлових і громадських будівель, що за проектами КиївЗНДІЕП складають в Україні понад 60% забудови, інститутом розроблені унікальні об'єкти, добре знані в багатьох містах України та закордоном. Так, вже давно стали візитною карткою столиці готелі "Київ", Президент-готель "Київський", "Спорт" , торговельні заклади "Будинок меблів", "Будинок торгівлі", Дитячий світ. До кращих зразків можна віднести готель "Градецький" у Чернігові, учбово-виховні комплекси у Києві, Луганську, Дніпропетровську, Алчевську та інших містах, пансіонат "Чайка" в Алушті, Республіканську клінічну лікарню в Кишиневі, комплекси вищих учбових закладів у Львові, Києві, Кишиневі, центральний спортивний комплекс (нині "Олімпійський") у Києві та інші. Багато об'єктів отримали Держані премії, дипломи, нагороди.

Накопичений досвід дозволяє колективу проектувати не тільки окремі будинки та мікрорайони (Теремки, Комсомольський), але й цілі міста (Славутич, Енергодар).

КиївЗНДІЕП є піонером у галузі монолітного домобудування. За його проектами збудовані перші монолітні будинки в Україні. Спеціалісти інституту одні з перших взялись за проектування висотних споруд. Протягом багатьох років у КиївЗНДІЕП успішно велись роботи зі створення унікальних споруд з великопрогоновим покриттям, що зводились у Києві та інших місцях. В інституті вперше була створена та успішно впроваджена система великопанельного домобудування "Мобіль".

Нові часи вимагають сучасних рішень. Колектив інституту не просто зумів пристосуватися до нових умов, зберегти вже набуті науково - технічні та творчі потужності, а також розвинув своє підприємство як сучасний високотехнологічний заклад.

Сьогодні, згідно з Концепцією створення Національної системи будівельних норм, правил і стандартів України, затвердженою Постановою Держбуду України у 1992 році, КиївЗНДІЕП розробляє державні нормативні документи – Державні будівельні норми України у галузі цивільного будівництва та рекомендаційно-довідкові матеріали (посібники та рекомендації з проектування, нормалі планувальних елементів та ін.). Виконуються коригування діючих нормативних документів, експертизи проектів ДБН і ДСТУ на різні види продукції. Нормативні документи формуються на основі проведених архітектурно-типологічних досліджень та експериментального проектування.

З метою ознайомлення проектувальників, замовників та широкого загалу споживачів з основними положеннями нормативних документів, роз`яснення його пунктів і розділів, інститут організовує на своїй території та з виїздом у регіони семінари, присвячені роз'ясненню нормативних документів і презентації посібників.

КиївЗНДІЕП проводить наукові дослідження та має великий досвід проектування будівель для складних гірничо-геологічних умов, в тому числі для сейсмоактивних районів. Фахівці інституту виконують розрахунки конструкцій для складних геологічних умов а також сейсміки, брали участь у розробці ДБН В.1.1-12-2006 "Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України".

Наявність науково обгрунтованих розробок та великий практичний досвід дають змогу надавати допомогу країнам, що постраждали від землетрусів, терористичних актів та інших негативних впливів. Про надійність конструктивних рішень свідчить той факт, що після теракту у 1999 р. у м. Волгодонську жодна з конструкцій не зруйнувалась, тоді як при такому ж впливі на аналогічні будинки в м. Москві та інших містах Росії під уламками зруйнованих будинків загинули сотні людей.

В інституті проводяться теплофізичні та механічні випробування будівельних конструкцій, будівель і споруд цивільного призначення для звичайних і складних інженерно-геологічних умов. На виконання атестаційних та сертифікаційних випробувальних робіт науково-дослідний і випробувальний інженерний центр інституту акредитований національним агентством з акредитації України. Проводяться обстеження та розробляються рекомендації щодо посилення об`єктів, що підлягають реконструкції, спостереження за технічним станом конструкцій будинків у зв'язку із зведенням поряд з ними нових споруд.

В руслі державної політики енергозбереження в інституті велика увага приділяється вирішенню питань, пов`язаних з ефективним і раціональним використанням паливно-енергетичних ресурсів та відпрацюванню конкретних рішень в цьому напрямку.

Інститут веде важливу загальнодержавну роботу з підготовки наукових кадрів для будівельної галузі. За час існування аспірантура інституту підготувала близько 600 високоосвічених фахівців. Понад 200 із них успішно захистили дисертації і зараз продовжують плідно працювати.

На сьогодні підготовка наукових кадрів проводиться за спеціальностями: 05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди і 18.00.02 - Архітектура будівель та споруд.

Співробітники ВАТ "КиївЗНДІЕП" є членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій, експертної ради ВАК України.

ВАТ "КиївЗНДІЕП" - базова організація з проектування та будівництва цивільних споруд. З перших років свого існування і до сьогодні інститут реалізує соціальні програми в галузі житлового будівництва, а саме – зведення масового (доступного і комфортного) житла. В основу робіт покладено розробку нових типів житлових будинків з використанням енергозберігаючих технологій, впровадження нових принципів формування житлового середовища.

Сьогодні тематика інституту тісно пов'язана з проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. На замовлення Мінрегіонбуду України за державною програмою "Розробка схем та проектних рішень масового застосування" розроблена номенклатура економічних проектів житлових будинків: доступного житла; соціального житла; проект-еталон економічного житлового будинку з квартирами соціального призначення; проект-еталон доступного житла.

Спеціалісти КиївЗНДІЕП велику увагу надають проблемі соціального захисту населення. В інституті розроблені проекти спеціалізованих будинків та споруд для соціально-незахищених верств населення. Формування безбар`єрного архітектурного середовища для інвалідів та розробка елементів доступності до житлових і громадських будинків розширюють можливості маломобільних груп населення.

Велика увага надається проектуванню культових споруд різних конфесій.

КиївЗНДІЕП має високопрофесійний кадровий потенціал. В його колективі працюють доктори та кандидати наук, академіки, заслужені архітектори України, заслужені будівельники України, Лауреати Державний премій та переможці вітчизняних і міжнародних конкурсів.

КиївЗНДІЕП з року в рік розширює коло своїх партнерів, які цінують колектив за професіоналізм, гарантовану якість та надійність. Інститут працює з замовниками не тільки з України, Росії, Білорусії але і з країн близького і далекого зарубіжжя. Фахівці КиївЗНДІЕП виграли тендери на проектування об'єктів соціального призначення у Китаї, ОАЕ, Білорусі за якими вже ведеться будівництво.

Сьогодні ВАТ "КиївЗНДІЕП" залишається провідною науково-дослідною і проектною установою країни у галузі архітектури та будівництва.