uaruen

ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ"


Література

У Вашій роботі Ви, напевно, стикаєтесь з необхідністю звіряти свої дії з нормативними документами по проектуванню та будівництву.

У ПАТ "КиївЗНДІЕП" спеціалісти розробили нормативну документацію і науково-методичну літературу, яку ми Вам можемо запропонувати для полегшення Вашої роботи.

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-НОРМАТИВНІ РОЗРОБКИ
З ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА
ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ,
ЯКІ РОЗПОВСЮДЖУЄ
ПАТ "КиївЗНДІЕП"

Розробки науково-дослідного архітектурного центру


пп
Назва документа чи матеріалу
1 Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий с учетом возможностей инвалидов. Пособие по проектированию, 2009 (второе издание).
2 Предложения по архитектурно-планировочным решениям приютов для несовершеннолетних, 1999.
3 Рекомендации по формированию сети учебно-воспитательных учреждений, номенклатуре типов зданий, проектированию новых и реконструкции существующих зданий яслей-садов и общеобразовательных школ для городского строительства, 2002.
4 Пособие по проектированию общеобразовательных учебных заведений, 2000.
5 Посібник з проектування "Культові будинки та споруди різних конфесій", 2009 (друге видання).
6 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Сучасне храмобудування", 2005.
7 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Соціальні напрямки розвитку архітектури та будівництва", 2005.
8 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Фізкультурно-спортивні споруди, адаптовані для потреб інвалідів", 2005.
9 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Засоби монументально-декоративного мистецтва та дизайну у міському середовищі", 2006.
10 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Комплексний розвиток житлового середовища", 2006.
11 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Регіональні особливості проектування цивільних будинків", 2007.
12 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень", 2008.
13 Коментарі до вимог ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення", 2009 (друге доповнене і виправлене видання).
14 Збірник законодавчих та нормативних документів щодо забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів житлово-цивільного призначення, 2007.
15 Книга Ю. Репина "Архитектура и жилище", 2003.
16 Книга Ю. Репина "Уникальное и ординарное в архитектуре", 2007.
17

Книга Ю. Репина "Пространственный город. Теория и практика.", 2009.

18

ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров'я Зміна №2 (перша редакція) Скачать

 • НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
• ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
• АСПІРАНТУРА


• РЕКВІЗИТИ
• КОНТАКТНА ФОРМА


• ПО ОБЛАСТЯХ
• ПРОЕКТИ МІСТ ТА РАЙОНІВ
• ЖИТЛОВІ БУДИНКИ
• ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ
• РЕКОНСТРУКЦІЇ


• ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ
• ВИГОТОВЛЕННЯ МАКЕТІВ
• ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ
• ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ
• ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДПОЧИНКУ
• ПАТЕНТНИЙ ФОНД
• ТЕНДЕРИ


• ПОДІЇ
• АКТУАЛЬНІ РОЗРОБКИ
•

 

У Вашій роботі Ви, напевно, стикаєтесь з необхідністю звіряти свої дії з нормативними документами по проектуванню та будівництву.

У ВАТ "КиївЗНДІЕП" спеціалісти розробили нормативну документацію і науково-методичну літературу, яку ми Вам можемо запропонувати для полегшення Вашої роботи.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ШАХНОВОЇ ВАЛЕНТИНИ МИТРОФАНІВНИ


пп
Назва роботи
1 Азаров Н.Я., Шахнова В.М., Майборода А.А. Методические указания по применению комплекса геолого-геофизических и маркшейдерских методов для оценки влияния шахтных подработок на состояние водных и экологичски опасных объектов с целью обеспечения экологической безопасности геологической среды и безопасного ведения горных работ подводными и экологически опасными объектами : Руководящий документ Государственного комитета Украины по угольной промышленности. / УкрНИМИ. – Донецк, 1994. – 42 с.
2 Азаров Н.Я., Шахнова В.М., Майборода А.А., Шиптенко А.В. Методические указания по комплексному геолого-геофизическому и маркшейдерскому прогнозу деформаций земной поверхности для защиты подрабатываемых зданий и сооружений : Руководящий документ Государственного комитета Украины по угольной промышленности. / УкрНИМИ. – Донецк, 1994. – 164 с.
3 Азаров Н.Я., Шахнова В.М., Киселев Н.Н., Шкуратник В.Л. Способ контроля напряженно-деформированного состояния массива горных пород. / Патент по заявке №4778891/25G01 3/00. – Положительное решение экспертизы от 11.10.1991.
4 Государственные строительные нормы Украины ДБН В 1.1-5-2000 в части 1. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.
5 Черних Л.Ф., Шахнова В.М., Фіалко Н.М. Метод розрахунку теплового режиму приміщення з підлоговим телекомунікаційним електропостачанням. / Доповіді Національної академії наук України. – К., 20011. – 14 с.
6 Черных Л.Ф., Шахнова В.М., Фиалко Н.М., Сухоросов И.М., Розинский Д.И. Тепловые режимы помещений при энергосберегающем теплоаккумуляционном напольном электроотоплении : Рукопись, 2011.
7 Киселев Н.Н., Шахнова В.М. Способ текущего контро¬ля характера деформации дневной поверхности в результате подработки городских агломераций // Геолого-геофизические исследования при решении экологических задач. Научн.- техн. сборник докладов Всесо¬юзной конференции АН СССР. – М., 1991. – С.65.
8 Григорьев Н.Я., Любич Т.А., Майборода А.А., Шахнова В.М. Применение геолого-геофизических методов при решении задач прогнозирования последствий подработки на здания и сооружения // Использование геофизиче¬ских методов для решения экологических, инженерно-геоло¬гических и гидрогеологических задач. Научн.- техн. сборник докладов Всесоюзного семинара. – Ташкент, 1991.– С.78.
9 Шахнова В.М., Модин И.Н. Опыт использования современных геофизических методов при решении инженерно-геологических, экологических и геотехнических задач в условиях рыночной экономики // Горная геология, геомеханика и маркшейдерия. Научн.-техн. сборник докладов Международной научно-технической конференции посвященной 75-летию института УкрНИМИ НАН Украины. – Донецк, 2004. – С.296.

ІНФОРМАЦІЙНО-НОРМАТИВНІ РОЗРОБКИ
З ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА
ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ,
ЯКІ РОЗПОВСЮДЖУЄ
ВАТ "КиївЗНДІЕП"

(розробки науково-дослідного архітектурного центру)


пп
Назва документа чи матеріалу
1 Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий с учетом возможностей инвалидов. Пособие по проектированию, 2009 (второе издание).
2 Предложения по архитектурно-планировочным решениям приютов для несовершеннолетних, 1999.
3 Рекомендации по формированию сети учебно-воспитательных учреждений, номенклатуре типов зданий, проектированию новых и реконструкции существующих зданий яслей-садов и общеобразовательных школ для городского строительства, 2002.
4 Пособие по проектированию общеобразовательных учебных заведений, 2000.
5 Посібник з проектування "Культові будинки та споруди різних конфесій", 2009 (друге видання).
6 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Сучасне храмобудування", 2005.
7 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Соціальні напрямки розвитку архітектури та будівництва", 2005.
8 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Фізкультурно-спортивні споруди, адаптовані для потреб інвалідів", 2005.
9 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Засоби монументально-декоративного мистецтва та дизайну у міському середовищі", 2006.
10 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Комплексний розвиток житлового середовища", 2006.
11 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Регіональні особливості проектування цивільних будинків", 2007.
12 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень", 2008.
13 Коментарі до вимог ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення", 2009 (друге доповнене і виправлене видання).
14 Збірник законодавчих та нормативних документів щодо забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів житлово-цивільного призначення, 2007.
15 Книга Ю. Репина "Архитектура и жилище", 2003.
16 Книга Ю. Репина "Уникальное и ординарное в архитектуре", 2007.
17 Книга Ю. Репина "Пространственный город. Теория и практика.", 2009.

Контактна інформація:

ВАТ "КиївЗНДІЕП"
01133, Київ-133, бул. Л. Українки, 26
Для довідок:

тел., факс: (044) 286-24-09; (044) 286-48-24


 
 

У Вашій роботі Ви, напевно, стикаєтесь з необхідністю звіряти свої дії з нормативними документами по проектуванню та будівництву.

У ВАТ "КиївЗНДІЕП" спеціалісти розробили нормативну документацію і науково-методичну літературу, яку ми Вам можемо запропонувати для полегшення Вашої роботи.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ШАХНОВОЇ ВАЛЕНТИНИ МИТРОФАНІВНИ


пп
Назва роботи
1 Азаров Н.Я., Шахнова В.М., Майборода А.А. Методические указания по применению комплекса геолого-геофизических и маркшейдерских методов для оценки влияния шахтных подработок на состояние водных и экологичски опасных объектов с целью обеспечения экологической безопасности геологической среды и безопасного ведения горных работ подводными и экологически опасными объектами : Руководящий документ Государственного комитета Украины по угольной промышленности. / УкрНИМИ. – Донецк, 1994. – 42 с.
2 Азаров Н.Я., Шахнова В.М., Майборода А.А., Шиптенко А.В. Методические указания по комплексному геолого-геофизическому и маркшейдерскому прогнозу деформаций земной поверхности для защиты подрабатываемых зданий и сооружений : Руководящий документ Государственного комитета Украины по угольной промышленности. / УкрНИМИ. – Донецк, 1994. – 164 с.
3 Азаров Н.Я., Шахнова В.М., Киселев Н.Н., Шкуратник В.Л. Способ контроля напряженно-деформированного состояния массива горных пород. / Патент по заявке №4778891/25G01 3/00. – Положительное решение экспертизы от 11.10.1991.
4 Государственные строительные нормы Украины ДБН В 1.1-5-2000 в части 1. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.
5 Черних Л.Ф., Шахнова В.М., Фіалко Н.М. Метод розрахунку теплового режиму приміщення з підлоговим телекомунікаційним електропостачанням. / Доповіді Національної академії наук України. – К., 20011. – 14 с.
6 Черных Л.Ф., Шахнова В.М., Фиалко Н.М., Сухоросов И.М., Розинский Д.И. Тепловые режимы помещений при энергосберегающем теплоаккумуляционном напольном электроотоплении : Рукопись, 2011.
7 Киселев Н.Н., Шахнова В.М. Способ текущего контро¬ля характера деформации дневной поверхности в результате подработки городских агломераций // Геолого-геофизические исследования при решении экологических задач. Научн.- техн. сборник докладов Всесо¬юзной конференции АН СССР. – М., 1991. – С.65.
8 Григорьев Н.Я., Любич Т.А., Майборода А.А., Шахнова В.М. Применение геолого-геофизических методов при решении задач прогнозирования последствий подработки на здания и сооружения // Использование геофизиче¬ских методов для решения экологических, инженерно-геоло¬гических и гидрогеологических задач. Научн.- техн. сборник докладов Всесоюзного семинара. – Ташкент, 1991.– С.78.
9 Шахнова В.М., Модин И.Н. Опыт использования современных геофизических методов при решении инженерно-геологических, экологических и геотехнических задач в условиях рыночной экономики // Горная геология, геомеханика и маркшейдерия. Научн.-техн. сборник докладов Международной научно-технической конференции посвященной 75-летию института УкрНИМИ НАН Украины. – Донецк, 2004. – С.296.

ІНФОРМАЦІЙНО-НОРМАТИВНІ РОЗРОБКИ
З ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА
ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ,
ЯКІ РОЗПОВСЮДЖУЄ
ВАТ "КиївЗНДІЕП"

(розробки науково-дослідного архітектурного центру)


пп
Назва документа чи матеріалу
1 Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий с учетом возможностей инвалидов. Пособие по проектированию, 2009 (второе издание).
2 Предложения по архитектурно-планировочным решениям приютов для несовершеннолетних, 1999.
3 Рекомендации по формированию сети учебно-воспитательных учреждений, номенклатуре типов зданий, проектированию новых и реконструкции существующих зданий яслей-садов и общеобразовательных школ для городского строительства, 2002.
4 Пособие по проектированию общеобразовательных учебных заведений, 2000.
5 Посібник з проектування "Культові будинки та споруди різних конфесій", 2009 (друге видання).
6 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Сучасне храмобудування", 2005.
7 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Соціальні напрямки розвитку архітектури та будівництва", 2005.
8 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Фізкультурно-спортивні споруди, адаптовані для потреб інвалідів", 2005.
9 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Засоби монументально-декоративного мистецтва та дизайну у міському середовищі", 2006.
10 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Комплексний розвиток житлового середовища", 2006.
11 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Регіональні особливості проектування цивільних будинків", 2007.
12 Збірник наукових праць КиївЗНДІЕП "Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель". Спеціальний випуск "Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень", 2008.
13 Коментарі до вимог ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення", 2009 (друге доповнене і виправлене видання).
14 Збірник законодавчих та нормативних документів щодо забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів житлово-цивільного призначення, 2007.
15 Книга Ю. Репина "Архитектура и жилище", 2003.
16 Книга Ю. Репина "Уникальное и ординарное в архитектуре", 2007.
17 Книга Ю. Репина "Пространственный город. Теория и практика.", 2009.

Контактна інформація:

ВАТ "КиївЗНДІЕП"
01133, Київ-133, бул. Л. Українки, 26
Для довідок:

тел., факс: (044) 286-24-09; (044) 286-48-2