uaruen

ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ"


 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І

ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ»

                                        ( ПАТ «КИІВЗНДІЕП»)

 

Інститут ПАТ «КиївЗНДІЕП» з’явився на просторі будівельної галузі в результаті реформування державного підприємства «Київ ЗНДІЕП» -  Зонального науково-дослідного і проектного інституту типового та експериментального проектування, житлових та громадських будівель і споруд  що був заснований в 1963 році для виконання науково дослідних робіт з формування перспективних типів цивільних будівель та споруд, проектування та наукового супроводу їх будівництва  на території України та Молдавії.

Як базова організація Мінрегіону  України, інститут є розробником типологічних основ проектування цивільних будинків і споруд, проектувальником масових серій житлових і громадських будинків, за якими збудовано мільйони квадратних метрів житла в Україні та,інших  республіках колишнього Союзу, запроектовано і збудовано унікальні будівлі і споруди готелів, навчальних закладів , шкіл, дитячих садків, театрів, санаторіїв, лікарень, адміністративних будівель, музеїв, спортивних споруд та ін.

ПАТ "КиївЗНДIЕП" має необхiдну науково-технiчну базу для проведення випробування будівельних конструкцій і матеріалів з метою вирішення питань щодо можливости сертифікації продукції так і розробки пропозицій та технічних вирішень щодо ії впровадження.

Фахівцями інституту  розроблена «термоадаптивна будівельна система» , використання якої в будівництві дає можливость зменшення строків будівництва,  капітальних та експлуатаційних витрат, доводячи об’єкт до класу «А» по енергоефективності.  Ведеться значна робота з впровадження в проекти і практику будівництва енергозберігаючих технологій.

На базі свого наукового, проектного та будівельного досвіду  фахівцями ПАТ "КиївЗНДІЕП" на замовлення Мінрегіону України розроблено більше 20-ти основоположних державних будівельних норм та державних стандартів України.

В разі виникнення труднощів при проектуванні та відхиленні від діючих будівельних норм фахівці нашого інституту надають консультаційну допомогу різного ступеню для вирішення виникаючих проблем, розробляють обґрунтування та розробляють компенсуючи заходи для їх подолання.

В інституті успішно діє аспірантура, в якій готують наукові кадри доктора та кандидати наук.

Інститут першим серед проектних організацій України отримав міжнародне визнання високої якості своєї  продукції, що підтверджене Міжнародним сертифікатом ISO 9001:2008.

Проектні і наукові підрозділи інституту ПАТ "КиївЗНДIЕП" пропонують виконання таких робіт і послуг:

-       Обстеження стану існуючих будівель та споруд;

-       Проектування житлових і громадських будівель та їх комплексів різною ступеню складності;

-       Проектування житлових будинків різної поверховості та типів, починаючи від котеджів до багатоповерхових будинків;

-       Проектування громадських ,будівель та споруд торгiвельного, навчального, медичного, адмiнicтративного, спортивного призначення;

-       Проектування об"єктiв інженерного забезпечення: водопостачання, водовiдведення, теплопостачання,    електропостачання, вiдновлювальних джерел енергii.

 

 ПАТ "КиївЗДІЕП" відкрите для плідної співпраці з підприємствами, інвесторами та  з забудовниками різного рівня.

Адреса:  01133,  м. Київ-133, бульвар Лесі Українки, 26,  тел. +38 (044) 286-36-72 (факс)

zniiep@i.ua  Канцелярія    тел. +38 (044) 286-36-72 (факс)

Бухгалтерія   тел. +38 (044) 284-94-86

 

Директор ПАТ "КИЇВЗНДIЕП"   Гостіщев О.А.

Заст. директора  з наукової  діяльності  Куцевич В.В.  тел. +38 (044) 286-33-37

Головний архітектор   Бельчиков В.М.    тел. +38 (044) 286-48-63

Керівник науково-дослідного центру  Брунько В.М. тел. +38 (067) 235-03-19

Вчений секретар, аспірантура Салміна Н.В. +38 (044) 284-63-86